Jobbannonser i text – ett döende format?

Enligt en nyligen publicerad undersökning gjord av LinkedIn ägnar gemene man/kvinna i snitt 14 sekunder på att läsa/scanna en jobbannons. Detta ställer extremt höga krav på innehållet i annonsen som gärna ska vara kort och krispigt, samtidigt som det bör innehålla en rollbeskrivning, kompetenskrav samt ett inspirerande och införsäljande avsnitt om arbetsgivaren. Allt för att fånga läsarens intresse och potentiellt bibehålla hens uppmärksamhet lite längre än 14 sekunder.

Samtidigt visar statistik från samma källa att 70% av alla jobbsökande kommer att leta mer information om företaget innan en ansökan slutligen skickas in. Om vi ponerar att alla som läser jobbannonsen också matchar tjänsten, resulterar en exemplariskt och välskriven jobbannons i 70% av fallen att företaget har en nyvunnen och intresserad kandidat som i ett nästa steg kommer söka mer information om arbetsgivaren. Därefter kvarstår bara sista steget – att kandidaten faktiskt tar sig tid att skicka in en ansökan. 

En välskriven jobbannons skrivs inte av sig själv och verkligheten är inte sällan att ansvarig rekryterare befinner sig under tidspress, ofta med påtryckningar från rekryterande chef som gärna ser att annonsen publicerats ”senast igår”. Att producera en välskriven jobbannons är dock en tidskrävande process som många rekryterare sällan har. Samtidigt riskerar en mindre bra skriven jobbannons att skrämma bort intresserade kandidater eller ännu värre, definitivt skrämma bort de bästa kandidaterna, både på kort- och lång sikt.

Lyfter vi blicken för en kort stund kan vi konstatera att rekrytering är en av de viktigaste aktiviteterna som idag sker på ett företag. En misslyckad rekrytering medför kostnader och en lyckad rekrytering korrelerar med företaget framgångar.
  
Så hur skapar man som företag en intressant och inspirerande jobbannons? Och vad är viktigt att tänka på för att fånga de bästa kandidaternas uppmärksamhet? Svaren är många och lösningarna ofta tidskrävande. Många artiklar har skrivits om ämnet men få har tänkt utanför ”boxen”. Vanligtvis ges rekommendationer i stil med:

     1. Skriv en specifik och tydlig rubrik
     2. Fånga intresset direkt 
     3. Använd punktlistor
     4. Håll det kort
     5. Ge svar på vanliga frågor


Rekommendationerna är högst relevanta men visar också på en röd tråd - vårt “attention span” blir bara kortare och kortare. Enkelt uttryckt, tävlar arbetsgivare precis som andra säljande företag om att fånga sin målgrupps uppmärksamhet så snabbt som möjligt. Inte sällan vinner de företag som antingen lyckats bygga en fantastisk företagskultur och på så sätt lyckas sprida sitt employer brand organiskt och/eller de företag som har störst budget att skapa välproducerat, personligt och genuint innehåll, inkluderat en stor budget för spridning mot rätt målgrupper.

Statistiken talar för sig själv och företag har allt svårare att nå ut och skapa intresse genom den klassiska jobbannonsen i text. Förutsättningarna kan förbättras genom välskrivna annonser enligt ”konstens alla regler” men detta kräver engagemang och tid. På Jobcast tror vi nyckeln är att tänka utanför boxen och istället ifrågasätta om text faktiskt är det format som idag lämpar sig bäst för jobbannonsering. 

Så vad föreslår vi istället?

Mot bakgrund av att 60% av Sveriges befolkning i åldern 20 - 45 redan idag föredrar att lyssna på podcast är detta ett format med enorm potential. Det faktum att majoriteten av allt podcastlyssnade sker “on-the-go” bidrar till att ljudmediet är det format som idag bibehåller konsumentens uppmärksamhet överlägset längst, det vi kallar för "attention span". På Jobcast hjälper vi företag att dra nytta av detta för att berätta om sina rekryteringar, historia, kultur och nya tjänster. Vi utmanar  företag i hur de idag arbetar med jobbannonsering och employer branding. Genom att addera ett helt nytt ljudformat för respektive område erbjuder Jobcast en autentisk och personlig inblick i vad som gör varje företag så unikt i ett enkelt och tilltalande format, ljud.
Vill du veta mer?
Kontakta oss

Copyright © 2021 Jobcast AB. All rights reserved. Industrigatan 4A, 112 46 Stockholm. Organisationsnummer: 559205-4901