Varför du inte behöver sätta employer branding-kommunikation på paus inför skapandet av EVP

I vårt förra blogginlägg skrev vi om storytelling och varför detta är ett enkelt sätt att använda för att differentiera ett företags employer brand. 

Vi lyfte bland annat tre exempel: 

  • Engagerar din publik på ett effektivt sätt
  • Skapar starka och långvariga avtryck
  • Differentiering – svårt att kopiera 

Läs mer här.

Skapandet av ett EVP
Allt eftersom förståelsen och relevansen kring ett starkt arbetsgivarvarumärke växer fram har fler företag påbörjat sin employer branding-resa. Under resan väljer många företag förr eller senare att ta fram en Employer Value Proposition (EVP) som ligger till grund för framtida employer branding-kommunikation. 

I de flesta fall är skapandet av en EVP något positivt då det hjälper företag att ta sitt employer branding-arbete till nästa nivå. Inte sällan råder dock en övertro till vad skapandet av en EVP kommer att generera - både gällande arbetsgivarvarumärkets differentiering gentemot konkurrenter men också i hur en EVPn som isolerat projekt kommer skapa ett starkt varumärke. Många verkar glömma att EVPns främsta syfte är att sätta ett ramverk och struktur  och att det största arbetet är det kommunikationsarbete som sker först efter att EVPn är på plats. 

Relevansen av att inte sluta kommunicera sitt employer brand
Övertron till hur en EVP i sig (utan efterföljande kommunikation) kommer påverka ett företags arbetsgivarvarumärke leder tyvärr ofta till att många företag under en längre period sätter sin kommunikation på paus. Resonemangen låter ofta något i stil med:
 
    • Vi ska påbörja vårt EVP arbete i början på nästa år och vill innan dess avvakta att kommunicera något kopplat till vårt employer brand…
    • Vi vill först färdigställa vår EVP så vi vet vad vi ska kommunicera...
 

Ovan resonemang kan vid första anblick låta rimligt men bör vägas mot alternativkostnaden – dvs vad man som företag förlorar på att inte kommunicera något alls. Vidare bör man som företag också ställa sig frågan, - vilken typ av ny information kommer en färdigställd EVP generera och hur mycket skiljer sig den information från de insikter man har redan idag? För skapandet av en EVP handlar kanske egentligen inte så mycket om all ny information som kommer upp till ytan utan mer om hur man som företag på ett kreativt sätt paketerar information/ett budskap och skapar en struktur/ramverk för framtida kommunikation. 

Förutom HRs insikter och kunskap om företaget och dess medarbetare baseras en EVP oftast på kvalitativa intervjuer och workshops med medarbetare som företaget vill ”kopiera” och attrahera fler av. De utvalda medarbetarna berättar med sina egna ord vad som lockade dem att börja arbeta just där, olika styrkor som arbetsgivaren erbjuder/tillgodoser, vilket i slutändan ligger till grund för analys och skapandet av en EVP. 

Lyfter vi blicken för en kort stund inser vi att det finns stora likheter i den datainsamling som sker inför skapandet av en EVP och hur vi på Jobcast arbetar med skapandet av våra företagsavsnitt. För av samma anledning som man väljer att intervjua medarbetare för insamling av information, inför skapandet av en EVP, vet vi att det inte finns bättre personer att använda sig av vid skapandet av kommunikationens innehåll. Medarbetare som med sina egna ord kan berätta om hur det är att jobba på företaget. Förenklat bygger våra intervjuer på samma syfte där den ena mynnar ut i analysunderlag för skapandet av en EVP och den andra i färdigt kommunikationsmaterial.   Inför skapandet av en EVP och innan ett företag väljer att sätta sin employer branding-kommunikation på paus bör man ställa sig följande frågor: 

  ➤ Hur skiljer sig det innehåll som kommer fram under medarbetarintervjuer till syfte att införskaffa data till en EVP från andra kvalitativa intervjuer med samma medarbetare?
   Kommer budskapet i en färdigställd EVP skilja sig från det material som kommer fram från intervjuer med samma medarbetare, fast i syfte att skapa kommunikationsinnehåll?
  ➤ Vilka nackdelar/fördelar finns det att kommunicera medarbetarberättelser före/under tiden man tar fram en ny EVP och vad riskerar man att förlora genom att sätta sin employer branding-kommunikation på paus?   

Jobcast
Oavsett om man är ett företag i startgroparna att påbörja sitt employer branding-arbete, har kommit en bit på vägen, ska ta fram en ny EVP eller varför inte uppdatera sin gamla så erbjuder vi på Jobcast ett unikt sätt att genom företagets egna medarbetare skapa genuina och personliga berättelser om vad som gör företaget så unikt. Avsnitten kan fokusera på olika ämnesområden och ger en inblick genom berättelser om ex historia, kultur, kollegor, organisation, kontor och utvecklingsmöjligheter.

Vill du veta mer?
Kontakta oss

Copyright © 2021 Jobcast AB. All rights reserved. Industrigatan 4A, 112 46 Stockholm. Organisationsnummer: 559205-4901