HR + kommunikation = sant

Allt eftersom employer branding och arbetsgivarvarumärken får en mer central roll i företags strategiarbete och varumärkeslöfte, utmanas inte sällan samarbetet mellan HR och kommunikationsavdelningen. Så hur skapar man förutsättningar för ett bättre samarbete avdelningarna emellan. Svaret är oftast komplext och kräver arbete. Vi har nedan listat några generella tips som kan hjälpa till att förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt samarbete.   

Consumer, corporate och product brand har historiskt sätt ansetts vara den huvudsakliga kärnan i ett företags branding arbete. På senare tid har dock employer branding seglat upp på listan och tar successivt en mer central roll – allt eftersom företag förstår relevansen av att attrahera och behålla talanger för att nå nuvarande och framtida företagsmål.  

Varför samarbeta?
Att ett samarbete mellan de två avdelningarna vid skapandet av ett starkt arbetsgivarvarumärke är viktigt, råder det ingen tvekan om. HR har ofta exempelvis inte lika stor erfarenhet kring varumärkesbyggande som marknadsavdelningen har. Samtidigt besitter HR kunskapen kring målgrupp, företagets styrkor/utmaningar, mål etc. Frågan är därför inte OM utan hur HR och kommunikation på bästa sätt samarbetar mot ett gemensamt mål och på så sätt utnyttjar båda avdelningarnas kompetens och styrkor.   

En bra start för ett framgångsrikt samarbete är ofta att sätta sig ned och tillsammans komma överens om hur arbetsgivarvarumärket ska integreras och ”jacka in” i ett företagets övriga varumärkesstrategi. Hur och vilka gemensamma mål ska sättas upp och hur skapar man synergier varumärkena emellan? För även om det inte alltid är helt självklart så påverkar såklart all företagskommunikation såväl kunder som konsumenter men även anställda och framtida arbetssökande och vice versa oberoende från vilken avdelning kommunikationen kommer från.  

Grundläggande tips och förutsättningar
Låt oss lyfta blicken för en stund och titta på enkla tips oavsett om arbetet är kopplat till corporate, consumer, product eller employer brand. Gemensamma forum är ofta en bra början för att skapa insikt i varandras arbete, lära känna varandra, dela kunskap och erfarenheter, förstå varandras prioriteringar under den kommande tiden, undersöka kommande initiativ som jackar in i varandra, eventuella synergier varumärkena emellan samt gemensamma aktiviteter och budskap. Utöver detta kommer här 3 värdefulla tips som skapar förutsättningar för ett bättre samarbete avdelningarna emellan. 

1. Företagskultur och erbjudande
Vad är ert företags budskap, värderingar, företagskultur och vision? Hur kan detta integreras och paketeras så det går i linje med den produkt eller tjänst man säljer? Som nämnts ovan är det viktigt att förstå att ett företags varumärken går ihop och att målgrupper ofta faller samman. Exempelvis kommer många av de personer ett företag anställer attraheras av produkter och/eller tjänster såväl som kultur och värderingar.
  
2. Intern vs extern kommunikation
Som vi antytt i flera tidigare blogginlägg håller gränsen mellan intern och extern kommunikation på att suddas ut. Allt eftersom information blir mer lättillgänglig tenderar vi också i högre utsträckning att på egen hand söka upp och leta efter information oavsett om det är inför köp av en produkt eller att skicka in en jobbansökan. Att vara autentisk och personlig i sitt varumärkesarbete oavsett om det gäller arbetsgivarvarumärket eller ett produktvarumärke blir därför allt viktigare. Detta ställer också högre krav på att HR och kommunikation arbetar närmare och mer synkroniserat. 
  
3. EVP
Genom att ta fram en EVP (Employer Value Proposition) skapar HR en struktur och ramverk för arbetsgivarvarumärket och hur det jackar in i företagets resterande varumärkesstrategi. Detta skapar i sig förutsättningar för ett mer strukturerat samarbete mellan HR och kommunikation såväl som möjlighet att hitta synergier varumärkena emellan.   

Jobcast    
På Jobcast har vi stor erfarenhet av att skapa kommunikation som bygger långsiktiga, starka och autentiska arbetsgivarvarumärken. Oavsett om man är ett företag som är i startgroparna av att påbörja sitt employer branding arbete, har kommit en bit på vägen, ska ta fram en ny EVP eller varför inte uppdatera sin gamla, så erbjuder vi på Jobcast ett unikt sätt att genom företagets medarbetare skapa genuina och personliga berättelser om vad som gör företaget så unik. För vad är mer autentiskt och personligt än ett företags egna medarbetarnas berättelser?  
Vill du veta mer?
Kontakta oss

Copyright © 2021 Jobcast AB. All rights reserved. Industrigatan 4A, 112 46 Stockholm. Organisationsnummer: 559205-4901