Enklaste sättet att differentiera ett employer brand?

Att differentiera ett företags employer brand kan vara svårt. Många företag spenderar tid och pengar på att skapa en Employer Value Proposition (EVP) med syfte att hitta just sina styrkor. Tyvärr missar många det viktigaste – att skapa autentisk och inspirerande kommunikation som sätter avtryck och bygger långsiktiga relationer. Ett enkelt sätt att differentiera ett employer brand - oavsett om man har en EVP på plats eller inte är genom storytelling. Nedan beskriver vi varför. 

Bakgrund
Traditionellt sett har historier, visdomar och erfarenheter spridits genom ord, bilder, symboler och känslor för att skapa gemenskap och kultur. På senare tid har ”berättandet” taget en mer central roll i employer branding-kommunikation som ett sätt för arbetsgivare att nå ut, differentiera sig och skapa relationer till såväl nuvarande som framtida medarbetare. 

Vad är storytelling?
Storytelling används idag som kommunikationsinnehåll inom diverse områden. Inom området employer branding kan storytelling beskrivas som ett sätt att kommunicera genom berättelser – att berätta en historia. Berättelserna kan innehållsmässigt fyllas med en blandning av ämnesområden. Ofta anpassas innehållet efter målgruppens preferenser för att säkerställa starkast möjliga engagemang. Innehållet berättas utifrån medarbetares perspektiv - exempelvis seniora medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar till en mer junior målgrupp. Medarbetare som beskriver varför dem uppskattar att arbeta på just företag X. Eller varför inte tidigare traineer som delar med sig av sina erfarenheter till studenter.   

Varför använda storytelling som en del i sitt employer brand?
Många företag kämpar idag med att hitta effektiva sätt att kommunicera, inspirera och engagera såväl nuvarande anställda som externa målgrupper. Nedan presenterar vi tre exempel hur storytelling kan hjälpa företag att förstärka och förbättra sitt employer brand. 

1. Engagera din publik på ett effektivt sätt
Använd storytelling i sociala medier för att sprida personliga, engagerade och övertygande berättelser. Berättelserna hjälper målgrupper att djupdyka i och lära känna företaget bakom tillrättalagda texter och manusdrivna videoklipp. Vidare hjälper innehållet till att skapa en stark koppling mellan arbetsgivarvarumärket och målgruppen som företaget vill nå ut till. Ju starkare kopplingen är desto mer associerar sig målgruppen med företaget som en framtida arbetsgivare. 

2. Skapa långvariga avtryck
Genuina och autentiska berättelser blir generellt ihågkomna under längre tid än exempelvis föreläsningar, texter och powerpoint-presentationer. Information som är personlig och kommer direkt från medarbetare, ”inifrån” företaget sätter djupare avtryck. Användandet av befintliga medarbetare bidrar till att skapa ett autentiskt och personligt innehåll vilket i sin tur hjälper arbetssökande och intressenter att aktivt visualisera sig som en del av företaget. 

3. Konkurrensfördel
Många företag väljer idag att skapa en EVP med ambition att differentiera sig som arbetsgivare. Andra har inte kommit så långt eller väljer att inte gå den vägen. Oavsett vilken väg ett företag väljer eller hur långt man kommit i sitt employer branding arbete behöver man som en del av sitt arbete skapa kommunikation. Storytelling är ett ypperligt sätt att använda sig av för att skapa bra kommunikation samt differentiera sig som arbetsgivare – oavsett om man har en EVP på plats eller inte.  Storytelling hjälper företag skapa långvariga intryck hos sin målgrupp vilket också bygger mer långsiktiga relationer. Eftersom innehållet kommer från medarbetare och deras personliga berättelser blir innehållet autentiskt och svårt, om inte omöjligt, för konkurrenter att kopiera. Detta hjälper i sin tur företaget att differentiera sig och visa vad som gör just dem så unika som arbetsgivare. 

Jobcast
På Jobcast hjälper vi företag att nyttja styrkan i storytelling via ljud. ”Spoken word content” har fullkomligt exploderat de senaste 10 åren och erbjuder ett autentiskt och personligt sätt för företag att, genom sina medarbetare berätta historier och vad som gör dem unika. Vidare är ljud det format som bibehåller konsumenters intresse överlägset längst tid. Uppmärksamheten  ger företag den tid det krävs för att lämna lyssnaren med ett starkt avtryck. Genom att intervjua medarbetare och låta dem berätta sina historier vill vi på Jobcast kombinera styrkan i storytelling och ljud genom att skapa inspirerande avsnitt som differentierar företags arbetsgivarvarumärken, behåller konsumentens uppmärksamhet, sätter avtryck och skapar långvariga relationer med målgruppen. 

Exempel på ”Jobcast storytelling”
Tillsammans med Skanska skapade vi ett ”företagsavsnitt” med riktat fokus mot målgruppen ingenjörsstudenter. I avsnittet träffar du Hakar, Elsa & Emma (tre tidigare deltagare i Skanskas studentprogram) som berättar om sina personliga resor/erfarenheter – från livet som deltagare i Skanska studentprogram till fullfjädrade ingenjörer och rollen som de arbetar med idag. För att skapa ytterligare en dimension och förstärka den personliga kopplingen till deltagarna i avsnittet valde Skanska att komplettera avsnittet med en ”video teaser”.

Vill du veta mer?
Kontakta oss

Copyright © 2021 Jobcast AB. All rights reserved. Industrigatan 4A, 112 46 Stockholm. Organisationsnummer: 559205-4901